HABARLAŞMAK ÜÇIN

Biziň ofisimiz
  info@takyktertip.com
  www.takyktertip.com
  +993 (12) 472020
  +993 (12) 472020
  “TAKYK TERTIP” Terjime merkezi Aşgabat şäheri, Andalyp köçesiniň 72-nji jaýy, “TÜRKMENBALYK” söwda öýüniň 4-nji gaty
  @sbt5265a
  TAKYKTERTIP
Iş sagatlary
Gün Wagt
Duşenbe 9:00 dan 19:00 çenli
Sişenbe 9:00 dan 19:00 çenli
Çarşenbe 9:00 dan 19:00 çenli
Penşenbe 9:00 dan 19:00 çenli
Anna 9:00 dan 19:00 çenli
Şenbe 9:00 dan 13:00 çenli
Ýekşenbe Dynç gün