BINALARYŇ TASLAMASYNY TAÝÝARLAMAK

“TAKYK TERTIP” Hususy kärhanasynyň iş görnüşleriniň biri – ýaşaýyş we jemgyýetçilik binalaryň, hususy jaýlaryň, kottejleriň, howlularyň we seýilgähleriň taslamasyny düzmek; ofis, söwda we ýaşaýyş jaýlarynyň dizaýny.

Kärhananyň işi dürli görnüşlilik bilen tapawutlanýar we hususy jaýlary we ýaşaýyş jaýlaryň we apartamentleriň interýerlerini, şeýle hem täjirçilik maksatly desgalary: ofisleri, myhmanhana we işewür toplumlaryny, çäkleri ösdürmek taslamalaryny, şäher gurluşyk konsepsiýalaryny we landşafty öz için alýar.

Binagärçilik

 • Şäher gurluşygy
 • Jemgyýetçilik binalary
 • Ýaşaýyş jaýlary
 • Senagat binalary
 • Restoranlar
 • Myhmanhanalar

Dizaýn

 • Ýaşaýyş interýerleri
 • Retail
 • Myhmanhanalaryň interýerleri
 • Jemgyýetçilik interýerler
 • Predmet dizaýny

Dekor

 • Fakturalar
 • Interýerler
 • Eksterýerler
 • Predmet dekory
 • Pol üstündäki dekor