NYRHLAR

“TAKYK TERTIP” HK Terjimeçilik merkezi esasy diller boýunça işleýär, şeýle hem seýrek duş gelýän dillerden terjime etmek hyzmaty bar.

Diller Bahasy Terjimäni tassyklamak
1Türkmen dili16.005.00
2Rus dili16.005.00
3Iňlis dili16.005.00
4Türk dili16.005.00
5Nemes dili30.005.00
6Fransuz dili30.005.00
7Hytaý dili35.005.00
8Arap dili35.005.00
9Pars dili35.005.00
10Ukrain dili20.005.00

Terjime kompýuteri we printeri ulanmak bilen A4 formatly kagyzyň bir ýüzünde ýerine ýetirilýär, şrifti Times New Roman, kegl №14, setirara aralygy – 1,5.