NYRHLAR

“TAKYK TERTIP” Terjimeçilik merkezi bilim pudagyny sosiumyň iň ýokary gymmatlyk bolýandygyny hasaplaýar we her dürli kömegi bermäge ýardam edýär.

Nyrh kagyzynda görkezilen nyrhlar bellenilendir (fiksirlenendir) we gymmatlaýan däldir.

Ady 1 sahypa üçin türkmen (iňlis) dilinden / diline terjime etmegiň bahasy Terjimäni tassyklamak
1Arhiw kepilnamasy12.005.00
2Diplom12.005.00
3Diploma goşundy12.005.00
4Okuw jaýynyň akkreditirlenmegi12.005.00
5Akademiki kepilnama12.005.00
6Goşmaça ýan resminamalaryny resmileşdirmek12.005.00